Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ucz się z nami

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powstają prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką galicyjską. Wielu studentów wyjeżdza na stypendia do centrów akademickich i naukowych w Galicji. Każdego roku kilka osób uczestniczy w wakacyjnych kursach języka i kultury galicyjskiej organizowanych przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.

Na aktualną oferte edukacyjną centrum warszawskiego składają się nastepujące kursy:
 
Język galicyjski I
 (poziom podstawowy-średni)
Języ galicyjski II
 (poziom zaawansowany)
Kultura i Literatura Galicji
 (geografia, historia, kino, antropologia i literatura: od liryki średniowiecznej do Rexurdimento)
Literatura galicyjska XX wieku


W roku 2002 powołano do życia czasopismo Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, zawierające dział poświęcony kulturze Galicji, dostępne na stronie: www.iberystyka.uw.edu.pl

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą uczestniczyć w nastepujących zajęciach:
 
Język galicyjski I
 (poziom podstawowy)
Język galicyjski I
 (poziom średni)
Języ galicyjski III
 (poziom zaawansowany)
Kultura i Literatura Galicji
 (geografia, historia, kino, antropologia i literatura: od liryki średniowiecznej do Rexurdimento)
Współczesna literatura galicyjska - przekład i promocja


Centrum krakowskie publikuje nieregularnie czasopismo kulturalne, wydawane w języku polskim, zatytułowane 
Almanach galicyjski.